Public Relations – co je to vlastně komunikace s veřejností?

Public Relations – co je to vlastně komunikace s veřejností?

O tom, že Public Relations v překladu v podstatě znamená „komunikaci s veřejností“ asi již víte. Ovšem, kdo všechno se může pod pojmem „veřejnost“ skrývat? Jak a jakými prostředky vůbec komunikovat? Odpovědi na tyto i další otázky budu hledat v dnešním článku.

Hovoříme-li o Public Relations, mohli bychom s trochou nadsázky tvrdit, že jej známe již od počátku věků. Egypt, Mezopotámie, antické Řecko i Řím… jak říkám, vztahy s veřejností jsou známy, jak lidstvo samo. Již na počátku 19. století však zaznamenáváme pozice tiskových mluvčích a v roce 1923 Edward L. Bernays poprvé skutečně definuje Public Relations.

Stejně, jak nemůže být chleba bez másla, nemůže se Public Relations obejít bez komunikace. Proto i definic je mnoho, konkrétně přes pět set. Mně se ale líbí tato: „jde o podporování vztahů a dobré vůle mezi osobou, firmou nebo institucí, mezi jinými osobami, částí veřejnosti nebo společnosti v nejširším slova smyslu prostřednictvím rozšiřování výkladového materiálu, rozvíjení vzájemné přátelské výměny informací a odhadů reakcí veřejnosti.“

Z výše uvedené definice je tak jasné, že pokud mluvíme o Public Relations jako o komunikaci s veřejností, nesmíme ji chápat pouze jako cílovou skupinu, ale jako všeobjímající celek. Veřejností rozumíme: obchodní partnery, média, zaměstnance, občany, politiky, dodavatele, menšinové skupiny, zájmové skupiny, ale i konkurenci, státní instituce a samosprávu.

Z toho plyne jediná věc…, aby byla PR kampaň úspěšná, je nutné mobilizovat nástroje Public Relations a marketingu, abychom docílili kýžené „podpory vztahů a dobré vůle.“ Komunikujeme za pomoci těchto prostředků:

  • Media Relations – vztah s médii (tiskové zprávy, tiskové konference, analýzy médií, atd.)
  • Eventy – příprava a podpora společenských akcí, firemních večírků, partnerských setkání
  • Interní komunikace – komunikace se zaměstnanci, dodavateli, partnery prostřednictvím firemních časopisů, newsletterů, intranetu, webových stránek, pravidelných setkání atp.
  • Firemní identita a firemní kultura – jednotný vizuální a obsahový styl, sjednocená grafická úprava, propagační předměty, ale i prezentace firmy, její komunikace a utváření image
  • Společenská odpovědnost firem – budování dobrého jména společnosti na základě podpory trvale udržitelného rozvoje, ekologických a sociálních aspektů podnikání
  • Government relations – budování vztahů s veřejnými institucemi a samosprávou
  • Příprava publikací – firemní a zákaznické časopisy, almanachy, výroční zprávy, kroniky, letáky, odborné publikace atd.
  • Krizová komunikace – ochrana a prevence před negativními vlivy, které mohou poškodit dobrou pověst firmy, její image či značku

To je jen malý výčet prostředků, které Public Relations využívá k tomu, aby rozvíjelo vzájemnou komunikaci s veřejností.

Využijte i mých zkušeností a objednejte si služby, které vám pomohou s dlouhodobým budováním pozitivního obrazu vaší firmy či společností!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *