ONYXS CZ reality

ONYXS CZ reality

Pro realitní společnost ONYXS CZ reality jsem realizoval zakázku v rozsahu:

 • Copywriting (příprava a tvorba textů včetně korektury)
 • SEO Copywriting (vložení klíčových slov a spojení do textu)
 • Web copywriting (realizace textů pro webové stránky)
 • Content marketing (vymýšlení a tvorba obsahu pro internetové stránky)
TPI Česká republika

TPI Česká republika

Pro společnost TPI ČR jsem realizoval zakázku v rozsahu:

 • Copywriting (příprava a tvorba textů včetně korektury)
 • SEO Copywriting (vložení klíčových slov a spojení do textu)
 • Web copywriting (realizace textů pro webové stránky)
 • Content marketing (vymýšlení a tvorba obsahu pro internetové stránky)
ROTH CARGO

ROTH CARGO

Pro společnost Roth Cargo jsem realizoval zakázku v rozsahu:

 • Media Relations (tvorba PR článků a reklamních textů)
 • Copywriting (příprava a tvorba textů včetně korektury)
 • SEO Copywriting (vložení klíčových slov a spojení do textu)
 • Web copywriting (realizace textů pro webové stránky)
 • Content marketing (vymýšlení a tvorba obsahu pro internetové stránky)
Svět v bezpečí

Svět v bezpečí

Pro www.svetvbezpeci.cz jsem realizoval zakázku v rozsahu:

 • Media Relations (tvorba PR článků a reklamních textů)
 • Copywriting (příprava a tvorba textů včetně korektury)
 • SEO Copywriting (vložení klíčových slov a spojení do textu)
 • Web copywriting (realizace textů pro webové stránky)
 • Content marketing (vymýšlení a tvorba obsahu pro internetové stránky)
DEVELOX

DEVELOX

Pro společnost Develox jsem realizoval zakázku v rozsahu:

 • Media Relations (tvorba PR článků a reklamních textů)
 • Copywriting (příprava a tvorba textů včetně korektury)
 • SEO Copywriting (vložení klíčových slov a spojení do textu)
 • Web copywriting (realizace textů pro webové stránky)
 • Content marketing (vymýšlení a tvorba obsahu pro internetové stránky)
Obrazy Plakáty

Obrazy Plakáty

Pro www.obrazyplakaty.cz jsem realizoval zakázku v rozsahu:

 • Media Relations (tvorba PR článků a reklamních textů)
 • Copywriting (příprava a tvorba textů včetně korektury)
 • SEO Copywriting (vložení klíčových slov a spojení do textu)
 • Web copywriting (realizace textů pro webové stránky)
 • Content marketing (vymýšlení a tvorba obsahu pro internetové stránky)
NAJDISALON.CZ

NAJDISALON.CZ

Pro www.najdisalon.cz jsem realizoval zakázku v rozsahu:

 • Slogany (tvorba sloganů a popisků k jednotlivým kategoriím)
 • SEO copywriting (tvorba textů k jednotlivým kategoriím s přihlédnutím na klíčová slova a slovní spojení)
HappyBuilding

HappyBuilding

Pro rodinnou stavební firmu HappyBuilding jsem realizoval zakázku v rozsahu:

 • Copywriting (příprava a tvorba textů včetně korektury)
 • SEO Copywriting (vložení klíčových slov a spojení do textu)
 • Web copywriting (realizace textů pro webové stránky)
 • Content marketing (vymýšlení a tvorba obsahu pro internetové stránky)
 • Slogany (slogany pro jednotlivé rubriky webu)